Tyczenie budynków, sieci oraz przyłączy

Nasza firma GEO TOM zajmuje się tyczeniem obiektów kubaturowych (budynków), sieci uzbrojenia oraz przyłączy. Ten rodzaj czynności pomiarowych ma na celu wskazanie w terenie lub na obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia. Pozwala to na wyznaczenie punktów o zaprojektowanych współrzędnych geodezyjnych względem osnowy realizacyjnej. Warto zaznaczyć, że zgodnie z prawem budowlanym budynki mieszkalne jednorodzinne muszą być wytyczone w terenie przed ich wybudowaniem, a po zakończeniu budowy musi dla nich zostać przeprowadzona inwentaryzacja powykonawcza. Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zachęcamy do kontaktu.

 

tyczenie obiektów

Czym są pomiary realizacyjne?

Pomiary realizacyjne to czynności wykorzystywane w celu posadowienia w terenie obiektów budowlanych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przeprowadzone jest tyczenie, które umożliwia usytuowanie zaprojektowanych budynków, obiektów, sieci uzbrojenia oraz przyłączy zgodnie z projektową dokumentacją budowlaną. Geodeta uprawniony ma za zadanie wynieść charakterystyczne elementy projektu (m. in. osie ścian, sieci itd.) na placu budowy. Czynności prowadzone są względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic przedmiotowych nieruchomości. Ukończenie wytyczenia obiektów potwierdzane jest wpisem do dziennika budowy oraz sporządzeniem szkicu z wytyczonymi elementami.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tyczenia obiektów kubaturowych, sieci uzbrojenia oraz przyłączy, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Doradca chętnie wyjaśni wszystkie szczegóły związane ze świadczeniem usługi.

Fachowe usługi geodezyjne i kartograficzne