Prace specjalistyczne

W ofercie GEO TOM znajduje się szereg geodezyjnych prac specjalistycznych. Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także szeroka wiedza pozwalają nam podejmować się wielu rodzajów zadań z zakresu geodezji. Dlatego przygotowując naszą ofertę, zadbaliśmy o to, by znalazły się w niej usługi dostosowane do oczekiwań naszych obecnych i przyszłych klientów. Dysponujemy niezwykle precyzyjnym i nowoczesnym sprzętem pomiarowych, który obsługiwany jest przez doświadczonych geodetów uprawnionych – dzięki temu mamy pewność, że wszystkie powierzone nam zlecenia zostaną wykonane z największą starannością i dbałością o szczegóły. Dlatego, jeśli poszukujesz firmy geodezyjnej, która wykona prace specjalistyczne, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

 

Pomiary pionowości obiektów wysmukłych

Zajmujemy się pomiarami pionowości obiektów wysmukłych. Same obiekty wysmukłe to te w osi pionowej, których wysokość jest kilkukrotnie większa od szerokości. Do tej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju wieże, maszty, kominy, chłodnie przemysłowe itd. Pomiary wykonuje się w trakcie prac budowlanych, po ich zakończeniu, jak również w trakcie eksploatacji budowli. Są one niezwykle ważne dla utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa i wczesnego wykrywania nieprawidłowości.

 

Pomiary suwnic i konstrukcji stalowych

Wykonujemy pomiary suwnic i konstrukcji stalowych. Spełnienie odpowiednik warunków geometrycznych jest niezbędne dla utrzymania prawidłowej eksploatacji. Realizowane przez nas czynności obejmują badania wymiarów szyny dźwignicowej, różnic wysokości główek szyn, a także określenie pochylenia poprzecznego szyn. Co więcej, wykonujemy pomiar krzywizny powierzchni tocznej szyny, krzywizny osi szyny, pomiar odchyleń szyn od osi w płaszczyznach pionowej i poziomej na całej długości szyny, czy wzajemnego przesunięcia w pionie styku sąsiednich odcinków szyn.

 

Pomiary objętości mas ziemnych

Realizujemy pomiary objętości mas ziemnych. Mają one na celu określenie ilości ziemi, które podlegają zagospodarowaniu w trakcie prowadzonych prac. Czynności te pozwalają na sporządzenie kosztorysu umożliwiającego zaplanowanie kosztów inwestycji (np. przy budowie drogi). Prawidłowe obliczenia objętości mas ziemnych pozwala na optymalizację organizacji pracy w trakcie realizacji inwestycji, a także na oszacowanie kosztów budowy.

Zapraszamy do kontaktu.

Fachowe usługi geodezyjne i kartograficzne