Podziały nieruchomości, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

W GEO TOM oferujemy szereg usług związanych z podziałem nieruchomości, połączeniem lub rozgraniczeniem nieruchomości. Działania te najczęściej podejmowane są w związku ze sprzedażą części działki, czy przepisaniem jej fragmentu na inną osobę. W tym celu nasi eksperci dokładnie sprawdzają dane dotyczące danej działki i jej przeszłości. Jeśli nieruchomość ma założoną Księgę Wieczystą, wtedy zbadamy ją i porównamy jej stan z ewidencją gruntów. Co więcej, sprawdzimy, czy granice są prawidłowo wyznaczone oraz odszukujemy znaki graniczne. W przypadku braku znaków granicznych w terenie wykonywane są czynności związane ze wznowieniem i wyznaczeniem znaków na podstawie danych katastralnych pozyskanych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego (właściwego dla danego miasta lub gminy). Służymy również pomocą przy zaprojektowaniu kształtu nowych działek, tak aby był on możliwe najkorzystniejsze pod względem sprzedaży, dojazdu, czy późniejszego zagospodarowania. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszych usług zachęcamy do skontaktowania się z biurem w Zabrzu.

 

Maszyna pomiarowa na budowie

Wznowienie znaków granicznych

Zajmujemy się wznawianiem znaków granicznych. Działania te warto wykonać, jeśli uprzednio ustalone znaki zostały zniszczone, uszkodzone, bądź przesunięte. Warto wiedzieć, że czynności te może przeprowadzić jedynie uprawniony geodeta. Wynika to z faktu, że ze wznawiania znaków graficznych sporządzany jest odpowiedni protokół, który zawiera informacje o odnalezionych znakach granicznych oraz o sposobie ich stabilizacji w terenie, a także o punktach wznowionych na nowo w wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych związanych ze wznowieniem znaków granicznych.

Zapraszamy do kontaktu.

Fachowe usługi geodezyjne i kartograficzne