Mapa do celów projektowych

W GEO TOM sporządzamy mapy do celów projektowych. Należą one do wymaganych załączników w trakcie starania się o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem musi ona zostać sporządzona przez geodetę uprawnionego. W naszej firmie dbamy o wysoki poziom obsługi klienta, dlatego chętnie służymy pomocą na wszystkich etapach inwestycyjnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

projekty

Mapa do celów projektowych – podstawowe informacje

Przed zgłoszeniem się po mapę do celów projektowych, należy przygotować numer działki, numer obrębu, nazwę miejscowości lub adres działki, a także sprawdzić, czy dana działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Można to sprawdzić w miejscowym urzędzie gminy lub miasta. Zależnie od tego czynnika przebiega dalszy proces budowy. Opiszemy tutaj pokrótce obydwa warianty.

 

Jeżeli działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

W tej sytuacji potrzebny jest wypis i wyrys z MPZP. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy lub miasta, a także uiścić opłatę skarbową.

 

Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Jeśli działka nie jest objęta MPZP, wtedy niezbędne jest uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy. W tym celu należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki,
  • mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000,
  • umowy lub dokumenty potwierdzające zapewnienie dostaw z sieci: energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, a czasem również z sieci gazowej i ciepłowniczej.

Wszystkich zainteresowanych sporządzeniem mapy do celów projektowych zapraszamy do kontaktu.

Fachowe usługi geodezyjne i kartograficzne