Kiedy geodeta sporządza mapy dla spraw sądowych?

W postępowaniach sądowych największe znaczenie mają dowody. Te mogą mieć różny charakter. Dostarczane są m.in. w formie dokumentów, nagrań audio i video oraz wiarygodnych zeznań świadków. W tej pierwszej grupie nierzadko wymienia się mapy geodezyjne. Takie opracowania kartograficzne, sporządzane przez geodetów, przygotowuje się na specjalne zlecenia. Okazują się potrzebne przy procesach sądowych, w których niezbędne jest np. przedstawienie granic nieruchomości. O jakich konkretnie postępowaniach mowa?

Mapy do celów sądowych – kiedy są niezbędne?

Geodeci sporządzają mapy do celów sądowych najczęściej w postępowaniach dotyczących spraw wieczystoksięgowych. Przykładem może być np. postępowanie mające na celu sprostowanie błędnych zapisów w księgach wieczystych. Poza tym geodezyjne opracowania kartograficzne okazują się niezbędne przy podziałach majątkowych. Szczególnie ważne są wtedy, gdy występują rozbieżności między faktycznym stanem prawnym a stanem działki zapisanym w ewidencji gruntów i nieruchomości.

Ponadto mapy sporządzane przez geodetów są niezastąpionym dowodem w sprawach związanych z przeniesieniem własności nieruchomości. Często wykonuje się je na potrzeby postępowań sądowych przy:

  • podziałach spadkowych np. przy rozgraniczaniu działek,
  • przekazywaniu nieruchomości,
  • znoszeniu współwłasności,
  • stwierdzaniu nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia.

Oprócz tego mapy geodezyjne są przydatne przy ustalaniu służebności gruntowych, czyli np. przy ustanawianiu formalnej zgody przejazdów przez cudzą działkę w razie braku dostępu do drogi publicznej. Geodeci nierzadko sporządzają opracowania kartograficzne również przy procesach wywłaszczeniowych lub związanych z zakupem konkretnych gruntów i nieruchomości.