Jak wygląda geodezyjna obsługa inwestycji budowlanej?

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanej to wsparcie geodety na różnych etapach realizacji – od planowania inwestycji aż po zakończenie budowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest niezbędna przy wznoszeniu obiektów o różnym przeznaczeniu, a także budowie m.in. dróg, mostów, portów czy kolei. Na czym taka obsługa polega w praktyce?

Co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?

Czynności geodezyjne prowadzone w czasie inwestycji budowlanej można podzielić na kategorie zależne od etapów jej realizacji. Wyróżnia się:

  • etap planowania inwestycji

Na etapie planowania inwestycji wsparcie geodety dotyczy najczęściej wytyczenia granic działki i dokonania jej ogólnych pomiarów względem usytuowania na obszarze inwestycyjnym oraz sąsiadujących obiektów budowlanych.

  • etap projektowania obiektu budowlanego

Na drugim etapie prac geodeta dokonuje szczegółowych pomiarów, na podstawie których sporządza mapę do celów projektowych wraz z uwzględnieniem warunków technicznych przyłączy mediów.

  • etap rozpoczęcia inwestycji

Rozpoczęcie inwestycji oznacza dla geodety etap tyczenia obiektów. W Zabrzu tyczenie obiektów kubaturowych, sieci uzbrojenia podziemnego oraz przyłączy jest częścią oferty naszej firmy GEOTOM. W praktyce usługa polega na przeniesieniu charakterystycznych punktów obiektu z projektu na powierzchnię działki.

  • etap budowy obiektu budowlanego

Na etapie budowy do zadań geodety należy nadzór wykonawczy nad zgodnością poszczególnych etapów realizacji z założeniami projektowymi.

  • etap zakończenia budowy

Zakończenie budowy obejmuje tzw. inwentaryzację powykonawczą, czyli ocenę zgodności usytuowania zrealizowanego obiektu z projektem. Inwentaryzacja stanowi podstawę zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych oraz zaświadcza o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.