Czym jest rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości to termin, z którym mogą się spotkać np. osoby chcące kupić lub sprzedać daną działkę. W istocie sprowadza się on do ustalania konkretnych granic, które mają być przestrzegane przez innych. Na czym w praktyce polega takie działanie i kiedy okazuje się niezbędne? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Na czym polega procedura rozgraniczenia nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości opiera się na ustaleniu przebiegu granic danej działki. W praktyce oznacza to określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów formalizujących te ustalenia. Najczęściej angażuje się w ten proces geodetę, który za pomocą specjalistycznych narzędzi dokonuje pomiarów i precyzyjnie oznacza granice.

Kiedy niezbędne okazuje się rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości okazuje się niezbędne w kilku sytuacjach. Przede wszystkim jest to proces wymagany przy zakupie nowej działki czy też sprzedaży części gruntu. W takim przypadku konieczne jest dokładne określenie granic nowo powstałej nieruchomości oraz jej uwzględnienie w dokumentacji.

Innym przypadkiem, w którym niezbędne może okazać się rozgraniczenie nieruchomości, jest wystąpienie sporu z sąsiadem. Spory dotyczące granic nieruchomości mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak nieprecyzyjne oznaczenia granic w przeszłości, działania niezgodne z prawem czy zmiana warunków terytorialnych. Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości może pomóc w rozwiązaniu takiego konfliktu.

Warto również dodać, że rozgraniczenie nieruchomości może być wymagane przez organy administracji publicznej w przypadku konieczności dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może zostać wezwany do przeprowadzenia tego procesu w celu dostosowania stanu faktycznego do obowiązujących przepisów.