Co warto wiedzieć o tyczeniu budynków?

Tyczenie budynku to określenie jego dokładnego położenia na działce. W praktyce polega na wyznaczeniu przez geodetę niezbędnych osi konstrukcji oraz jej odległości od sąsiednich obiektów. Czynność ta bezpośrednio poprzedza budowę. Na konieczność jej wykonania wskazują przepisy, dlatego nie da się jej pominąć przy wznoszeniu obiektów, na których budowę uzyskano wcześniej pozwolenie. Przy takim wytyczaniu budynków wykorzystuje się różne metody. W dzisiejszym wpisie przedstawimy najpopularniejsze z nich.

Jak wygląda tyczenie budynków przez geodetę?

Usytuowanie obiektu na określonym terenie wiąże się z koniecznością wykonania stosownych pomiarów. Na ich podstawie geodeta wyznacza określone w projekcie punkty przecięcia osi konstrukcyjnych lub narożniki budynku. Robi to najczęściej przy pomocy ław drutowych lub drewnianych kołków. Ławy drutowe tworzą słupki, do których wcześniej zostały przybite deski. Takie konstrukcje wbija się w ziemię. Te, które są ustawione równolegle względem siebie, dodatkowo łączy się za pomocą drutu. W przypadku kołkowej metody tyczenia budynków geodeta umieszcza w gruncie jedynie pojedyncze kołki. Tak zaznaczone punkty następnie przesuwa poza obszar prac ziemnych.

Dlaczego właściwe wytyczenie budynku jest tak ważne?

Prawidłowe wytyczenie budynków ułatwia prace budowlane, ale przede wszystkim jest ważne ze względu na dokładną realizację założeń projektowych. Wynika to z faktu uzyskania pozwolenia na budowę w konkretnym miejscu wskazanym przez Plan Zagospodarowania Terenu. W przeciwnym razie przy pominięciu tyczenia istnieje ryzyko, że budynek zostanie wzniesiony nie tam, gdzie powinien. To z kolei przy stwierdzeniu braku zgodności realizacji inwestycji z projektem może nawet skutkować koniecznością rozbiórki nowo wybudowanego obiektu.